14 Ιανουαρίου 2013

Το κλείσιμο του ΠΙ (λιμανιού)

Για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το κλείσιμο τμήματος του λιμανιού ( ΠΙ) σας αναρτώ την εισήγηση του μελετητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου .
 
"Kατά την συζήτηση του θέματος παρευρέθη και ο  κ. Μπινιάρης Πολ. Μηχ/κος μέλος του καταδυτικού συνεργείου.
  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Δ/Σ ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα λέγει ότι όπως γνωρίζετε είχαμε αναθέσει σε καταδυτικό συνεργείο να κάνει μια υποθαλάσσια αυτοψία των κρηπιδωμάτων του λιμένα Ναυπλίου για να ενημερωθούμε για την υφιστάμενη κατάστασή τους και να υποβάλλει και σχετική τεχνική έκθεση.
   Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ.Μπινιάρη  ο οποίος λέγει ότι όπως θα διαπιστώσετε και από την υποβληθείσα τεχνική έκθεση στην προβλήτα  Π και κυρίως στο νοτιοδυτικό κομμάτι υπάρχουν σπηλαιώσεις βάθους περίπου 2,5-3μ. και επίσης υπάρχουν ενδείξεις για ρωγμές και σε όλα σημεία της προβλήτας Π. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε ένα τμήμα  της προβλήτας βάθους 10 μέτρων αλλά λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχουν ρωγμές και σε άλλα σημεία της προβλήτας και δεν γνωρίζω πως θα αντιδράσει το έδαφος σε περίπτωση που υπάρξουν καποια ρήγματα στην επιφάνεια  προτείνω να κλειστεί  ολόκληρη η προβλήτα Π."
 
                                                "Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
                    Μειοψηφούντος του κ. Σαλεσιώτη
1.    Όπως κλείσει ολόκληρη η προβλήτα Π για λόγους ασφαλείας και έως ότου εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες για την επισκευή της.
2.    Το κλείσιμο της προβλήτας θα γίνει με τοποθέτηση κολονακίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Λιμεναρχείου Ναυπλίου."

Να συμπληρώσω ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι πάντα αποτελέσματα συλλογικών αποφάσεων και λειτουργιών και  όχι ενός ανθρώπου. Τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι πάντα πολύ ευαίσθητα