12 Ιανουαρίου 2012

Διαβουλεύσεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για τη διετία 2012-2014

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας για διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα, συνέχισα τις συναντήσεις και τις επαφές ως επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας έργου του Δήμου Ναυπλιέων, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι έτοιμο για να παρουσιαστεί στους Δημότες του Δήμου Ναυπλιέων το επιχειρησιακό σχέδιο  για τη διετία 2012-2014.
Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα του Δήμου για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων την επόμενη τριετία είναι δεδομένη.
Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του επιχειρησιακού μπορεί να γίνει  μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε προγράμματα που  προκηρύσσονται, ή από πόρους του δήμου.
Αυτό απαιττεί βελτιωμένες οργανωτικές δομές , προγραμματισμό μέσω της νεοσύστατης δεύθυνσης προγραμματισμού του Δήμου και αναμφίβολα λεπτομερή κατααγραφή των αναγκών του νεοσύστατου δήμου μέσω εκτεταμένης διαβούλευσης της 2ης φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, στη συνάντηση  με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου, ζήτησα να υπάρξει συνολική καταγραφή των προβλημάτων ανά περιοχή έως τις 20 του τρέχοντος μηνός και ταυτόχρονα τους προέτρεψα να προχωρήσουν σε λαϊκές συνελεύσεις ενημέρωσης και απογραφής των όποιων προβλημάτων.
Για να διευκολυνθεί το έργο της διεπιστημονικής ομάδας υποστήριξα ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, προκειμένου να εμπλουτισθεί το νέο διετές επιχειρησιακό σχέδιο με απτά στοιχεία για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στη νέα στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου μας.
Την ίδια μέρα προχώρησα σε διαβούλευση με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης κυρίους Σαλεσιώτη, Γραμματικόπουλο και Γκιόλα, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και οι τυχόν αντιρρήσεις τους, ώστε κατά την ψήφιση του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου να επιτευχθεί η μέγιστη -κατά το δυνατόν – συναίνεση, προς όφελος των δημοτών του ιστορικού μας Δήμου. Για τον ίδιο λόγο την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου συναντήθηκα και με την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, για να καταγράψω τις απόψεις της συμπολίτευσης πάνω στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.
Παράλληλα, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του Δήμου Ναυπλιέων για τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, είχα συνάντηση με την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΠΑΤ) κυρία Χρυσή Νταή, προκειμένου να εντάξουμε ιδέες και προτάσεις του Οργανισμού στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.
Ως επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας έργου του Δήμου  μπορώ με βεβαιότητα να πω  ότι με τη γενικότερη συζήτηση και την καταγραφή των αναγκών σε όλα τα επίπεδα, με συμμέτοχους όλους τους Δημότες και με την αντιπολίτευση παρούσα με προτάσεις μόνο ωφέλη θα αποκομίσει ο Δήμος Ναυπλιέων στη δύσκολη πορεία που ανοίγεται μπροστά του.