04 Μαρτίου 2011

Συγχωνεύσεις σχολείων

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ναυπλιέων συζήτησε το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων σε δύο ανοικτές συνεδριάσεις και απέστειλε προς την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης την παρακάτω επιστολή.


 Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συνεδρίασε την 10-2-2011 και 17-02-2011 με θέμα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα τις συγχωνεύσεις των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης.


Είχαν κληθεί και συμμετείχαν εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων , οι Διευθυντές των Σχολείων , οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Νομού Αργολίδας.

Κατά τη συνάντηση αυτή από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτάθηκε η συγχώνευση διαφόρων Σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων.

Από τους παριστάμενους εκπροσώπους φορέων και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας διατυπώθηκε η σαφής αντίθεση στις προωθούμενες από το Υπουργείο Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγχωνεύσεις για τους παρακάτω λόγους.

• οι συγχωνεύσεις αυτές γίνονται εσπευσμένα , χωρίς ουσιαστικό διάλογο , χωρίς να δίνεται η χρονική δυνατότητα στους φορείς του Δήμου , στους εκπροσώπους της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και στους Συλλόγους γονέων να τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους.

• Η όλη διαδικασία των συγχωνεύσεων φαίνεται να προτάσσει λογιστικού τύπου κριτήρια (μείωση κόστους εκπαίδευσης) ενώ απουσιάζουν τα εκπαιδευτικά κριτήρια. Η επίκληση και η προβολή επιχειρημάτων σχετικά με τα προβλήματα ολιγοθέσιων (κυρίως μονοθέσιων και διθέσιων δημοτικών σχολείων) γίνονται στη λογική της κατάργησης των σχολικών αυτών μονάδων χωρίς παράλληλα να ενισχύονται ουσιαστικά τα υπάρχοντα σχολεία στην προοπτική της αύξησης των τάξεων.

• Η διαδικασία γενικότερα έχει ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα , ενόψει της νέας απογραφής που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες και η σημερινή υποδομή των σχολικών κτιρίων η οποία απαιτεί καταγραφή και μελέτη από τις τεχνικές Υπηρεσίες.

• Τέλος δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα που θα προκύψουν από τη μεταφορά μαθητών , δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις θα μετακινηθούν μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνουμε ότι διαφωνούμε με τη διαδικασία συγχωνεύσεων . Ζητάμε να μη προχωρήσει καμιά συγχώνευση για φέτος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έρευνας όλων των προβλημάτων και επιλογή λύσεων με βάση εκπαιδευτικά και όχι μόνο οικονομικά κριτήρια.

Επίσης σε απάντηση των προτάσεων περί συγκεκριμένων συγχωνεύσεων που αναφέρθηκαν από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης σας επισυνάπτουμε σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων.