25 Οκτωβρίου 2010

Ο Κωστούρος έβαλε τα δυνατά του. Η προσχολική αγωγή στο Ναύπλιο Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσχολική αγωγή και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία έδωσε την τετραετία που πέρασε ο Δημήτρης Κωστούρος, υπεύθυνος της εκπαίδευσης στον δήμο αφού διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, των Σχολικών Επιτροπών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Ναυπλίου και αντιδήμαρχος.Βρεφονηπιακοί ΣταθμοίΗ κατάσταση το 2007: Το 2007 το Νομικό Πρόσωπο των Βρεφονηπιακών Σταθμών είχε στη δικαιοδοσία του 2 παιδικούς σταθμούς και 1 βρεφικό. Το μόνιμο προσωπικό των σταθμών ήταν 4 άτομα από τα οποία είχε εκπαιδευτική ειδικότητα. Το υπόλοιπο προσωπικό προσλαμβάνονταν με 2μηνες συμβάσεις από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.Τα κτίρια χρειάζονταν ανακαίνιση. Οι γονείς πλήρωναν 100 με 110 ευρώ το μήνα για να πληρώνουν το προσωπικό που προσλάμβαναν.Μέσα στα τρεισήμιση αυτά χρόνια: Ανακαινίσθηκαν και οι τρεις σταθμοί και αγοράσθηκε καινούργιο εκπαιδευτικό υλικό.Προκηρύχθηκε μέσω Α.Σ.Ε.Π. η μεγαλύτερη από Νομικό πρόσωπο προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού. Προσελήφθησαν 25 υπάλληλοι από ΥΕ έως ΤΕ. Ώστε οι σταθμοί να αποκτήσουν μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό.Θεσμοθετήθηκαν τροφεία (μηνιαία καταβολή ποσού ) για τους γονείς. Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με το εισόδημα του γονέα κάτι που είναι και κοινωνικά πιο δίκαιο. Οι γονείς πληρώνουν από 30 ευρώ έως και 120ευρώ για εισοδήματα άνω των 70000ευρώ ετησίως. Στους ιδιωτικούς είναι από 300 έως και 380 ευρώ. Εξοπλίσθηκαν τα 2 νέα κτίρια βρεφονηπιακών σταθμών και θα λειτουργούσαν αν δεν υπήρχε πρόβλημα με τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα που καθιστά αδύνατη τη στελέχωσή τους την παρούσα περίοδο.Το Νομικό πρόσωπο είναι απολύτως λειτουργικό και οικονομικά υγιές με αποθεματικό πάνω από 1.000.000 ευρώ. ΝηπιαγωγείαΗ κατάσταση το 2007: Νηπιαγωγεία Δήμου Ναυπλιέων 7. Πέντε από αυτά στο Ναύπλιο ένα στην Άρεια που συστεγαζόταν με το Δημοτικό και ένα στα Λευκάκια. Από τα πέντε νηπιαγωγεία στην πόλη του Ναυπλίου τα 3 στεγάζονταν σε νοικιασμένα καταστήματα.Η κατάσταση 2010: Το 1ο Νηπιαγωγείο της Αιγίου μεταφέρθηκε στο καινούργιο κτίριο που μας παραδόθηκε από το Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα ιδρύθηκε και ένα ακόμη τμήμα ολοήμερο και έτσι εξυπηρετούνται 25 νήπια περισσότερα φέτος.Στο 2ο Νηπιαγωγείο στο Νέο Βυζάντιο νοικιάσθηκε ένας ακόμη χώρος 90™ .Το 5ο Νηπιαγωγείο Ζυμβρακάκη μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο παιδικού σταθμού στην Ευαγγελίστρια και ιδρύθηκε ένα ακόμη τμήμα ολοήμερο.Το 6ο Νηπιαγωγείο Άρειας μεταφέρθηκε σε δημοτικό κτίριο που ανασκευάσθηκε δίπλα στην εκκλησία και έτσι απελευθέρωσε και ζωτικό χώρο για το γρήγορα αναπτυσσόμενο δημοτικό της ΆρειαςΙδρύθηκε και λειτουργεί σε ένα αξιοπρεπές νοικιασμένο χώρο το 7ο Νηπιαγωγείο στο Νέο ΒυζάντιοΙδρύθηκε και λειτούργησε στα Λευκάκια το Ειδικό Νηπιαγωγείο καλύπτοντας το τεράστιο κενό στην ειδική εκπαίδευση στη συγκεκριμένη ηλικία.Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Νηπιαγωγείο Πυργιωτίκων σε δημοτικό κτίριο που επισκευάσθηκε.πρόσφατα.Ξεκίνησε η ανέγερση και παραδίδεται έως 31/12/2010 στην περιοχή Ροδίου ένα ακόμη Νηπιαγωγείο. Ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο που θα εξυπηρετεί ακόμη 50 νήπια. Έτσι αυξήθηκαν τα τμήματα κλασσικού Νηπιαγωγείου σε 10 και ολοήμερου σε 4 με αποτέλεσμα φέτος το Ναύπλιο να είναι ο μοναδικός Δήμος που μπορεί και εξυπηρετεί όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων κάτι πολύ σπάνιο σε πανελλήνια κλίμακα.
Ετικέτες
Αναρτήθηκε από AΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ