17 Ιουνίου 2009

Η επιστράτευση των blogs Part 2

1. Έχουν επιστρατευθεί πολλά blogs για πολλούς λόγους αλλά καμμία ''επιστράτευση'' δεν αναφέρθηκε με τέτοιο τρόπο. Γιατί;
2. Τα blogs πραγματικά έχουν αντικαταστήσει την ενημέρωση και είναι προφανές.
3. Πολύ πικρόχολη κριτική αλλά κάθε κριτική σεβαστή .Άλλωστε είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων.