19 Ιουνίου 2009

Σχολική στέγη

Πριν από 2 μήνες περίπου στάλθηκε ένας φάκελος στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων από την Τεχνική Υπηρεσία σχετικά με προσθήκη κλειστής αίθουσας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πρόνοιας.

Η Τεχνική Υπηρεσία έλαβε το ακόλουθο έγγραφο: