02 Απριλίου 2009

Ιστορικό κέντρο

Οι αλλαγές στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας ξεκινάνε με την ανάθεση δύο σημαντικών μελετών
Αρχιτεκτονική μελέτη πλακόστρωσης και ανάπλασης στα στενά μεταξύ των οδών Αμαλίας και Μπουμπουλίνας στο παλιό Ναύπλιο.
Κυκλοφοριακή μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μελέτη για τη στάθμευση οχημάτων στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

Και οι δύο μελέτες είναι κομμάτια της της δουλειάς που η ομάδα Μαίστρου έχει εκτελέσει για το ιστορικό και όχι μόνο κέντρο της πόλης. Η αρχιτεκτονική μελέτη και η πλακόστρωση των στενών από Αμαλίας έως Μπουμπουλίνας όπως καταλαβαίνετε θα αλλάξει τη μορφή της περιοχής και θα αναδείξει ένα από τα ομορφότερα κομμάτια της πόλης. Η δεύτερη μελέτη αποσκοπεί στο να μας υποδείξει τους χώρους parking των μονίμων κατοίκων τη στάση και τη στάθμευση των αυτοκινήτων στην παλιά πόλη και την κυκλοφορία σ΄αυτή.

*** Κάποια στιγμή ζητήθηκαν από τους μόνιμους κατοίκους αιτήσεις για στάθμευση στην οδό Σπηλιάδου. Αυτό το θέμα πρέπει να παγώσει μέχρι την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης.