11 Νοεμβρίου 2008

ΚαπναποθήκεςΔευτέρα 10/11/2008
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ναυπλίου τη Νομαρχία Αργολίδας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έτσι ώστε ο Δήμος μας να αναθέσει στο Πανεπιστήμιο την εκπόνηση μελετών σχετικά με το κτίριο των Καπναποθηκών. Μελέτες που θα μετατρέψουν το υπάρχον κτίριο σε σχολείο για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία εκεί του 5ου Δημοτικού. Με την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει γνωστό και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των μελετών.
Με την παράδοση των μελετών θα μπορούμε να μιλήσουμε και για χρονοδιαγράμματα σχετικά με το ίδιο το έργο.